Bakker, C., de Glopper, K., & Ravesloot, C. (2023). Schoolexamens academisch schrijven als voorbereiding op het hbo en wo. Levende Talen Magazine, 110(2), 16–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2313