Chamalaun, R., De Mulder, I., & Robben, T. (2023). Een andere blik op de correctie bij het examen Nederlands havo en vwo. Levende Talen Magazine, 110(2), 30–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2315