Voogel, M. (2023). Latijnse les voor de levende talen: ‘Leerlingen niet lastigvallen met de accusativus’. Levende Talen Magazine, 110(5), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2341