Ekens, T. (2006). SOS: Samenhang op School – Samenhang in de vernieuwde onderbouw. Levende Talen Magazine, 93(1), 13–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/255