Houtman, K. (2006). Een-minuut-spreekbeurten en de beoordeling van spreekvaardigheid. Levende Talen Magazine, 93(3), 11–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/264