Rooijackers, P. (2006). ‘Ik kom érg graag in de klas’: interview met Huub van den Bergh. Levende Talen Magazine, 93(3), 14–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/265