Witte, T. (2006). Van Floortje Bloem naar Inni Wintrop: zes stadia van literaire ontwikkeling. Levende Talen Magazine, 93(5), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/272