Waard, P. de. (2006). Engels is in Engeland heel anders. Levende Talen Magazine, 93(5), 9–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/273