Tuin, D. (2006). Aantrekkelijk & efficiënt talenonderwijs: een vraaggesprek met Judith Richters, projectleider Werkplaats Talen. Levende Talen Magazine, 93(5), 12–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/274