Coelen, W. van der, & Groenendijk, R. (2011). Op weg naar een Taallab? Een verkenning van de onderwijskundige, vakinhoudelijke en praktische invulling van ‘taalbewust onderwijs’. Levende Talen Magazine, 98(5), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/29