Brouwer, J. (2006). Het ERK in de praktijk van de tweede fase. Levende Talen Magazine, 93(8), 8–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/290