Wit, M. de, & Rooijackers, P. (2007). Spellingstorm. Levende Talen Magazine, 94(2), 10–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/300