Graus, J. (2007). Een vooruitziende blik. Levende Talen Magazine, 94(3), 4. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/305