Kwakernaak, E. (2007). Grammatica en het ERK. Repliek 1 op Westhoff: ‘Eigen inhoud eerst’. Levende Talen Magazine, 94(4), 8–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/312