Visser, M., & Richters, J. (2007). Taaltaken voor aansluiting talen vmbo-mbo. Levende Talen Magazine, 94(6), 8–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/323