Daniëls, J. (2007). Vakondersteunend leren. Levende Talen Magazine, 94(7), 10–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/328