Goossens, D. (2007). Centraal examen mvt met lees- en luistervaardigheid op de computer: toekomstmuziek?. Levende Talen Magazine, 94(8), 7–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/331