Vorstheuvel Labrand, H. (2007). Grammatica in het vreemdetalenonderwijs: uitstel of afstel?. Levende Talen Magazine, 94(8), 17–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/334