Hoeks-Mentjens, R., Berkel, A. van, & Wiers, E. (2008). Dyslexie en andere obstakels op weg naar het examen vreemde talen. Levende Talen Magazine, 95(1), 17–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/339