Rooijackers, P. (2008). Leerlinggestuurd leren debatteren. Debatteren op het Zernike College. Levende Talen Magazine, 95(3), 9–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/346