Westen, W. van der. (2008). ‘Elke docent voor taalrendement!’ Taalbeleid op het Rijswijks Lyceum. Deel 2. Levende Talen Magazine, 95(3), 12–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/347