Zuijlen, N. van. (2008). W-ERK in uitvoering. Levende Talen Magazine, 95(6), 9–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/361