Koenraad, T. (2008). Wat kan je met het digibord in de talenklas?. Levende Talen Magazine, 95(8), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/369