Rooijackers, P. (2009). Een andere aanpak in schrijfdidactiek: Panorama en Linda de klas in. Levende Talen Magazine, 96(1), 7–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/374