Hasselt, M. van, & Bakker, M. (2009). Aan de slag met ‘Over de drempels met taal en rekenen’. Levende Talen Magazine, 96(2), 13–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/381