Goosen, H., & Beeke, D. (2009). Het belang van boeken leren lezen: de positie van jeugdliteratuur in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 96(4), 18–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/392