Hardeveld, J. van. (2009). De Speakerbox. Levende Talen Magazine, 96(8), 24–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/408