Vos, B. de. (2012). Lezen wordt leuk en gaat steeds beter in IJsselstein. Levende Talen Magazine, 99(3), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/410