Jong, J. de. (2012). Dichten om de stilte te verscheuren. Levende Talen Magazine, 99(3), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/414