Veen, R. van. (2012). Chicklit: ‘De leukste boeken mag ik niet lezen voor school! Of…?’. Levende Talen Magazine, 99(3), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/415