Jauregi, K., & Graaff, R. de. (2012). Online interactie in de doeltaal: dat smaakt naar meer!. Levende Talen Magazine, 99(4), 22–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/422