Veen, R. van. (2012). De wereld van het gamen, alzheimer en kinderslavernij. Levende Talen Magazine, 99(4), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/424