Eik, T. van, & Groenendijk, R. (2012). Film en de evolutie van literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 99(5), 4–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/425