Klooster, H. ten. (2012). Actualiteit en herkenning in de les. Levende Talen Magazine, 99(5), 16–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/427