Jong, J. de. (2012). Over varkens, zwijnen en dode dichters. Levende Talen Magazine, 99(5), 28–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/429