Veen, R. van. (2012). Je moet er maar opkomen: over de grenzeloze fantasie van sommige jeugdboekenschrijvers. Levende Talen Magazine, 99(6), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/436