Reitsma, F. (2012). De leerling als eigenaar van de leesvaardigheidslessen. Levende Talen Magazine, 99(8), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/444