Jong, J. de. (2012). Een zekere mate van eeuwigheidswaarde. Levende Talen Magazine, 99(8), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/447