Gille, E. (2013). Vaardigheid Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief. Levende Talen Magazine, 100(1), 22–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/453