Grezel, J. E. (2013). ‘Taal moet weer tussen de oren’: Verbetering van de aansluiting vo-ho door taaltoetsen?. Levende Talen Magazine, 100(2), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/456