Jong, J. de. (2013). De intellectuele kant van popart. Levende Talen Magazine, 100(2), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/460