Bodde-Alderlieste, M. (2005). Stand van zaken kerndoelen talen in primair en voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 92(2), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/508