Riemersma, A. (2005). UniC: het nieuwe leren. Levende Talen Magazine, 92(2), 26–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/511