Woude, N. van der, Janssen, D., & Sanders, T. (2011). Flywheel forensics: Debat en public speaking in de klas. Levende Talen Magazine, 98(8), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/53