Rijt, J. van. (2013). Taalkunde in de brugklas: (g)een utopie?. Levende Talen Magazine, 100(5), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/537