Koek, M. (2013). Lezen voor de lijst in de praktijk: De balans tot nu toe. Levende Talen Magazine, 100(5), 24–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/538