Jong, J. de. (2013). Verloren in een verbijsterd heelal. Levende Talen Magazine, 100(6), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/556