Veen, R. van. (2013). Twee geweldige boeken voor brugklassers. Levende Talen Magazine, 100(6), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/557