Graaff, R. de. (2013). Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent. Levende Talen Magazine, 100(7), 7–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/559