Lorette, P., & Mettewie, L. (2013). CLIL in Wallonië: Franstaligen leren graag Nederlands. Levende Talen Magazine, 100(7), 26–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/562